Rodzaje obróbki metali – obróbka plastyczna

Obróbka plastyczna jest codziennie stosowana w zakładach, gdzie produkuje się rozmaite części motoryzacyjne, elementy konstrukcji stalowych oraz wiele innych. Czym ona jest?
Otóż obróbka plastyczna to nic innego jak jedna z metod służących do obrabiania metali. Cały proces polega na wywieraniu na obrabiany metal odpowiedniego nacisku, przekraczając tym samym jego granice plastyczności, przez użycie specjalnych narzędzi. Całość może odbywać się na zimno, gorąco lub pół-gorąco.

Do zdecydowanych zalet obróbki plastycznej można zaliczyć przede wszystkim oszczędność materiału, gdyż wyroby otrzymywane w tych procesach są tworzone w sposób masowy. Warto także wspomnieć o dość niskich kosztach, gdyż poprzez zastosowanie walcowania gwintów czy innych elementów uzębionych, choćby kół zębatych, można zauważyć poprawę ich gładkości. Inną zaletą będzie również polepszenie samych właściwości fizycznych obrabianych materiałów.

Niestety tak jak w przypadku każdego rozwiązania, tak i tutaj mamy do czynienia z wadami. Największymi z nich są koszty narzędzi i maszyn, które wspomagają obróbkę plastyczną.
Głównymi narzędziami wykorzystywanymi w takim modelu obróbki są m.in. matryce, ciągadła, kowadła, walce, młoty, formy.