Obróbka metali a przepisy BHP

Przy pracy na obrabiarkach do metali obowiązują pewne przepisy BHP, których koniecznie należy przestrzegać. Nie jest to tylko niepotrzebny wymysł, jak to niestety wiele osób sądzi, ale potrzebne normy, których przestrzeganie zapewni Ci jak najbardziej bezpieczne warunki pracy. Poniżej kilka podstawowych zasad dotyczących pracy przy obróbce skrawaniem i nie tylko.
Otóż na obrabiarce powinien pracować tylko i wyłącznie pracownik, który ma ku temu odpowiednie umiejętności i uprawnienia. Często zdarza się tak, że na maszynach operują osoby, które nie mają pojęcia o wykonywaniu takowej pracy.

Oczywiście obrabiarka musi być całkowicie sprawna technicznie, a wszelkie niedociągnięcia pracownik musi zgłaszać do kierownika lub osoby zarządzającej.

Wszystkie osłony, które zamontowane są na obrabiarce muszą posiadać solidne blokady, które uniemożliwią ich samoczynne otwieranie się lub poprzez przypadkowe ruchy pracownika.
Lampy, którymi oświetlane jest stanowisko pracy przy obrabiarce muszą być zawsze zasilane bezpiecznym napięciem, z kolei natężenie światła nie może być zbyt duże, aby nie utrudniało pracy operatorowi.

Każdy obrabiany przedmiot musi być zawsze solidnie przymocowany w przeznaczonym do tego uchwycie, aby nie było możliwe jego poruszanie się podczas obrabiania czy też wyrwanie przez ostrze obrabiarki.

Wszystkich pomiarów należy zawsze dokonywać dopiero po pełnym wyłączeniu obrabiarki.
Jeśli na obrabiarce przeprowadzane są jakiekolwiek naprawy, to zawsze powinna być ona odłączona od zasilania elektrycznego.

Zawsze zanim przystąpi się do naprawiania uszkodzonej obrabiarki, należy upewnić się, czy aby na pewno, jej napęd jest unieruchomiony i odłączony od zasilania. Sprawdź również, czy nie jest możliwe przypadkowe włączenie.