Obróbka materiałowa metalu

Czym jest obróbka materiałowa metalu i gdzie można ją stosować? Otóż jest to nic innego jak ogólne procesy technologiczne, które mają na celu zmianę danego kształtu pierwotnego elementy metalowego oraz zmianę jego właściwości czy wymiarów. Nie da się ukryć, iż temat ten jest naprawdę bardzo rozległy, dlatego też dzisiaj skupimy się głównie na obróbce materiałowej, która obejmuje gięcie drutu.

Gięcie drutu będzie polegało na niczym innym, jak na trwałej zmianie krzywizn danego materiału, bez zmieniania jego wymiarów uprzednich. Można je wykonywać zarówno na zimno, jak i gorąco. Co więcej, rozróżniamy następujące możliwości gięcia na tłoczone oraz kuźnicze.
Warto powiedzieć, że drut, który jest poddawany procesowi obróbki materiałowej, nigdy nie jest wyginany w sposób przypadkowy. Zazwyczaj dąży się do uzyskania zamierzonego kąta odchylenia. Często tak przygotowane druty mogą służyć potem do konstrukcji reklam, niemniej jednak nie tylko w takim segmencie można je stosować.

Firmy, które zajmują się tworzeniem tego typu drutów przeważnie mianują je na stojaki pod gazety czy ekspozytury na pocztówki. Podobne stojaki można spotkać w zasadzie w większości sklepów, bowiem są na nich poukładane choćby słodycze lub przekąski. Nie możemy także pomijać zastosowania giętych drutów w przemyśle motoryzacyjnym czy elektromechanice.

Jakie konkretnie metale da się w taki sposób przerobić? Tak naprawdę wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć, jak i również czy posiadasz dobre maszyny do danego celu. Obecnie najbardziej popularnymi maszynami są te, które radzą sobie z obrabianiem materiału o grubościach od 2 do 10 mm. Wszystko oczywiście odbywa się w sposób automatyczny, co gwarantuje wykonanie wielu elementów w stosunkowo krótkim czasie.